Neden Bir Kurs

1

Kaliteli Eğitim Kadrosu

Öğrenciye görelik ilkesine dayalı eğitim-öğretim hizmeti sunan eğitmenlerimiz deneyimli ve birikimlidirler. Bir Eğitim Kurumlarında yapılandırılmış başarı odaklı eğitime uygun öğretim hizmetini sürdürecek hizmet içi eğitim almış eğitmenlerimiz yeniliğe açık ve dinamiktir.

2

Rehberlik Destek Programı

Eğitimde sürekliliği sağlamak ve öğrencinin gelişim düzeyini takip etmek için geliştirilmiş öğrenci farkındalığını artıran yönlendirme sistemidir. Eğitimin paydaşlarından biri olan öğrenci velilerinin iş birliğini sağlamak amacıyla rehberlik destek birimleri sınava hazırlıkta bilgilendirme görevini etik ilkeler ön koşulu ile yürütür.

3

Zengin Yayın Desteği

Sınava hazırlık sürecinde öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verecek konu anlatımı, soru bankaları, yaprak test ve denemelerle başarı odaklı basılı materyallerdir. Başarı odaklı eğitim sistemine göre güncel yayın seti ile öğrencilerin derste öğrendiklerini sorgulamalarına, eksiklerini saptamalarına ve gelişim düzeylerindeki farklılığı öz değerlendirme becerileri ile tespit etmelerine hizmet edecek niteliktedir.

4

Kişiye Özel Öğrenme Modeli

Eğitim kurumumuzda yürütülecek öğretme faaliyetinden yaralanmak isteyen öğrencinin öncelikle ön öğrenme düzeyi tespiti tanılayıcı değerlendirme araçları ile yapılır. Bu işlem, öğrenciye sunulması gereken eğitim düzeyinin planlanması için gerçekçi veriler sunar. Bu veriler ışığında öğrencinin düzeyine uygun olan sınıf belirlenir ve eğitim hizmeti başlar. Aynı zamanda öğrenciye ait bu veriler rehberlik servisine aktarılır. Öğrencinin hedeflediği üniversite ve bölüme göre rehberlik servisi öncelikle öğrenciye bir yol haritası çizer. Bu yol haritası kapsamında öğrenciye sıklıkla uygulanan deneme sınavları hedefe ulaşma sürecinde hangi evrede olunduğunu tüm paydaşlara gösterir. Rehberlik takip sistemi kapsamında elde edilen veriler öğrencinin eğitmenleri ile paylaşılarak öğrencinin ihtiyaç duyduğu eğitimi alması sağlanır. Eğitmen ve rehberlik servisinin iş birliği ile saptanan öğrenme eksiklikleri birebir eğitim ve ek soru çözüm dersleri ile giderilir. Eğitimde bireysel hız ilkesi kapsamında her öğrencinin eksikliği olan konu ve kavramlarla ilgili kendi ihtiyacına özgü biçimde çalışmasına olanak yaratan bu sistemde amaç öğrencinin mesleki kariyerine ulaşmasında en etkili yönlendirme hizmetini sunmaktır. Bir buna başarı odaklı eğitim sağlayan Kişiye Özel Öğrenme Modeli diyoruz.

 

Öğrenciye her yerde öğrenme fırsatının sunulmasının önemine inan kurumumuz, 12 yıllık uzaktan eğitim deneyimine güvenerek bünyesindeki eğitim teknologları ile yüz yüze eğitimin uzaktan eğitim ile entegrasyonunu sağlayan harmanlanmış (hibrid) öğrenme modelini kullanmaktadır. Bu sistem daha çok öğrencinin zorlandığı konuları sınırsız sayıda tekrar ederek pekiştirmesi sürecinde kullanılmakla birlikte tercihe göre tüm içeriklere ulaşmak için de alternatif bir yoldur.

5

Uzaktan Eğitim Sistemi

Öğrenciye her yerde öğrenme fırsatının sunulmasının önemine inan kurumumuz, 12 yıllık uzaktan eğitim deneyimine güvenerek bünyesindeki eğitim teknologları ile yüz yüze eğitimin uzaktan eğitim ile entegrasyonunu sağlayan harmanlanmış (hibrid) öğrenme modelini kullanmaktadır. Bu sistem daha çok öğrencinin zorlandığı konuları sınırsız sayıda tekrar ederek pekiştirmesi sürecinde kullanılmakla birlikte tercihe göre tüm içeriklere ulaşmak için de alternatif bir yoldur.


Burada herkes bir inci