Franchising

Franching & İş birliği

Bir Eğitim Kurumları bünyesine katılmak ve gücünüze güç katmak için izlenecek adımları şu şekildedir:

 

  1. Tanışma Aşaması

Tarafların tanışması ve beklentilerini karşılıklı olarak aktardığı adımdır. Bir Eğitim Kurumları olarak isim hakkı talebinde bulunan şirket ile ilgili gerekli araştırmalar yapılır. Bu araştırma tüzel kişiliği ticari sicili, anlayışı ve bilgisi hakkında veri toplanır.

  1. Değerlendirme

Tanışma aşamasında elde edilen veriler kapsamında karşılıklı güven esasına dayalı olarak açık biçimde isim hakkı talebinde bulunan tüzel kişiliğe değerlendirme sonucu belirtilir. Değerlendirme sonucu olumlu ise fizikî şartlar hakkında bilgi sunulur. Bir Eğitim Kurumları şubesinde aranacak fizikî şartlar;

  • En az 10 dersliği bulunan Milli Eğitim Bakanlığı kriterlerine uygun eğitim kampüsü
  • Eğitim kampüsünün lokasyonunun eğitim yapılmaya uygun ve merkezi konumda bulunması
  • İl sağlık müdürlüğü ve itfaiye gibi diğer kamu kurumlarının eğitim kurumları kriterlerine uygun bina yapısının sağlanması
  1. Fiziki Kriterlerin Tespiti

Eğitim kurumunun açılması gereken ilde fiziki şartlar incelenir ve öneriler sunulur. Hedeflenen öğrenci sayılarının fizibilite raporlarına dayalı olarak yapılan incelemeler istişareler kapsamında sözleşme adımına geçilir.

  1. Sözleşme

Her iki tüzel kişiliği karşılıklı biçimde bağlayan iş birliği sözleşmesinin en az 2 yıl olması istenir. Bu süreçte isim hakkı talebinde bulunan şubedeki tüm öğrencilere “BİR YAYINLARI” franching yayın setinin öğrenciye verilmesi ön koşuldur. Bu yayınlar şubelere belirlenmiş iskonto baremi üzerinden indirimli biçimde kuruma verilir. Ayrıntılı sözleşme kurumun internet sayfasındaki isim hakkı başvuru talebi bölümü doldurulduğunda mail yoluyla gönderilmiş ve tüm maddelere mutabık olacağını beyan eden şirket yetkilileri ile imzalanır.

  1. Şubenin Eğitime Hazırlığı ve Bir Eğitim Kurumları Merkezinin Desteği

Karşılıklı esasına dayalı olarak imzalanan sözleşme uyarınca fiziki şartları düzenleyen şubenin en etkin biçimde eğitim hizmetine hazırlığı için çözüm ortaklarının hazırladığı iç giydirme ve mimari düzen hakkında öneriler sunulur. Ulusal olarak bir bütünlük arz etmesi için hazırlanmış iç tasarım ögelerinin kullanımı hakkında şubeye destek olunur. Ulusal ve yerel reklam dinamikleri hakkında iş birliği yapılarak şubenin tanıtımı için gerekli hamleler yapılır. Fiziki alt yapının hazırlanmasının ardından eğitim öğretim hizmetinin başarı odaklanması olması için yapılması gerekenler hakkında gerekli istişareler yürütülür. Şubenin hizmetine sunulacak otomasyonun kullanımı hakkında toplantılar yapılır. İhtiyaç durumuna göre şubede istihdam edilecek personellere hizmet içi eğitim sunulur. Şubenin talebi doğrultusunda eğiticilerin eğitimi seminerleri düzenlenerek ülke genelinde eş güdümlü eğitim verilmesi amacıyla çalışmalar yürütür.